15 Dec

Prawym przyciskiem myszy...: https://www.youtube.com/watch?v=Rdl1S6CGFAI

Nasz (Anchey'a) klip dostał jeszcze parę wyróżnień, ale światek festiwalowy tak zszedł na psy, że plakat upstrzony laurami każe raczej wątpić niż wierzyć. Poza tym, co wyżej, spokojnie można jednak wierzyć w selekcję na Prague Music Video Awards (kwalifikują 1/6). A co najmniej za śliczny laur dodaję również Słowaków: