15 Dec

Prawym przyciskiem myszy...: https://www.youtube.com/watch?v=Rdl1S6CGFAI

Nasz (Anchey'a) klip dostał jeszcze parę wyróżnień, ale światek festiwalowy tak zszedł na psy, że plakat upstrzony laurami każe raczej wątpić niż wierzyć. Poza tym co widać wyżej, spokojnie można jednak wierzyć w oficjalną selekcję na Best Music Video Award w Londynie. A co najmniej za śliczny laur dodaję również Słowaków: