KRÓL ZAMKU


Leon Getz, bez tytułu, Rzeszów, Zamek, 1946


KRÓL ZAMKU - Bing Bong.pdf